Prihlásenie

Kontakt

ASTRONYX s.r.o.
 
tel. +421 944 723 823


Info - objednávky:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Multimediálne predstavenia pre školy                                                        

„Dovoľte,  aby sme sa na Vás aj v školskom roku 2016/2017 obrátili s ponukou multimediálnych kultúrno-vzdelávacích predstavení pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl.”

„Naše  deväťnásťročné skúsenosti s organizovaním a uskutočňovaním popularizačných a motivačných prednášok pre mládež, a to predovšetkým v oblasti prírodných vied, zohľadňujú veľkú dôležitosť chápania súvislostí, ktorá sa prejavuje v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov. Tie predvádzame priamo na javisku a poslucháči sa tak dozvedajú častokrát prekvapujúce skutočnosti, ktoré ležia skryté aj v ich učebniciach – avšak rôznych predmetov! Tieto odhalenia a súvislosti  sú pritom významné a dôležité aj pre ich život.“

„...viac ako 260.000 mladých divákov...“

„Doposiaľ videlo naše multimediálne predstavenia už viac ako 260.000 mladých divákov.  V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, agentúrou MŠ SR APVV a Slovenskou akadémiou vied sme v období našej  existencie pripravili pre mladých divákov už 19 vysokokvalitných kultúrno-vzdelávacich a pritom zábavných programov. “

Predstavenia sú realizované s použitím najmodernejšej audiovizuálnej a výpočtovej techniky priamo na javisku. Bohatý obrazový a videomateriál je premietaný na dve veľkoformátové plátna. Predstavenie je doplnené o živé hudobné vystúpenia a v piesňach sú ukryté odpovede na súťažné otázky, týkajúce sa prednášanej témy. Diváci sú počas predstavenia interaktívne zapájaní do výchovno–vzdelávacieho procesu. Správnymi odpoveďami na súťažné otázky získajú súťažiaci hodnotné ceny. 

PODMIENKY REALIZÁCIE PREDSTAVENIA: 

Náklady na realizáciu predstavenia sú hradené formou vstupného, v sume 2 EUR /žiak alebo 2 KP/žiak. Počet žiakov na predstavení s Vami dohodne náš regionálny zástupca, kvôli účelnosti a efektivite doporučujeme max. 300 žiakov. Pokiaľ sa nedohodne s našim regionálnym zástupcom inak, priestor na prednášku a náklady s tým spojené si zabezpečuje škola. Naše doporučenie pre menšie školy je, aby si pripravili spoločný termín v spolupráci s okolitými školami.

Prednášajúci môže uskutočniť maximálne 4 predstavenia denne.

Pri objednaní 2 predstavení v jednom dni, s minimom 150-tich žiakov na jednom predstavení, má škola  nárok na zľavu 15% z ceny kompletného sortimentu ponúkaného spoločnosťou Astronyx (mikroskopy, astroďalekohľady, interaktívne tabule, literatúra...- viď. www.astronyx.sk), a zároveň bonus 30 € v podobe učebných pomôcok  (napr. DVD, knihy, sety veľkoformátových obrazov zo sekcie Earth Photo atď).

Finančné podmienky realizácie predstavení a objednávky s Vami dohodne náš koordinátor vzdelávacích projektov.

 

Kontakty na koordinátorov vzdelávacích projektov: KONTAKTY + OBJEDNÁVKA PREDSTAVENÍ

Prezentácia z MMP predstavení: Astronyx_prezentacia.wmv

Elektronický formulár objednávky: OBJEDNÁVKA PREDSTAVENÍ

  
Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy

 

Ponuka kultúrno-vzdelávacích predstavení pre školy

 

Zoznam a popis prírodovedných kultúrno-vzdelávacích predstavení pre I. stupeň ZŠ

 

Dĺžka predstavení 45 - 60 min.
Ideálne je zoskupovať žiakov 1. + 2. a 3. + 4. ročník

 

Označenie                                       : VSM                 
Názov                                               : Vesmírniček
Zaradenie                                        : Fyzika
Medzipredmetové  vzťahy          : Astronómia pre najmenších, prvouka, fyzika, kozmonautika  

Absolvovanie prvých krokov do vesmíru formou vzdelávacej multimediálnej prednášky pre I. stupeň ZŠ. Počas predstavenia sa žiaci dozvedia základné informácie o planéte Zem a Slnečnej sústave poskytnuté primeranou formou k ich veku.

 

Označenie                                      : CP
Názov                                              : Čarodejka príroda
Zaradenie  
                                     : Prvouka
Medzipredmetové vzťahy          : Prvouka, geografia, prírodopis

Predstavenie určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Žiaci cestujú v čase štyrmi ročnými obdobiami a v rámci tejto cesty čarodejka príroda odhalí svoje tajomstvá. Žiaci sa prostredníctvom hovoreného slova sprevádzaného zábavnou i poučnou videoprojekciou stretnú s tajomstvami striedania sa ročných období, ich zvláštnosťami a výnimočnosťou. Predstavenie je zamerané na ukážky a vysvetlenie rôznych javov vyskytujúcich sa v prírode. Žiakom však ukáže aj miesta našej planéty kde to, čo je u nás bežné, neplatí. Ako to bolo s čarodejkou prírodou kedysi, dnes a čo ju čaká v blízkej budúcnosti sa dozviete práve na tomto predstavení. 

 

Označenie                                      : RzL            
Názov                                                 : Rozprávka z lesa
Zaradenie                                        : Prvouka
Medzipredmetové vzťahy   : Prvouka, geografia, prírodopis+    


Každý malý školák vie, že les je zelený. Ale ako a kde v ňom vlastne žijú zvieratká, ktoré v ňom bývajú? Les je ako veľký dom preplnený množstvom obyvateľov a odohrávajú sa v ňom deň čo deň prečudesné príbehy. V našej Rozprávke z lesa sa dozvieme o tom, ako les žije a čo všetko ho trápi. Budeme vidieť slávika, ktorý hľadá svoj stratený krásny spevavý hlas a musí prekutrať celý les od jeho najvyšších poschodí až pod lesný koberec. Zistí nakoniec, čo musí urobiť, aby sa mu hlas vrátil? Poďme teda spolu do lesa, kde práve začína červenieť zore od prebúdzajúceho sa Slnka a škovránok ohlasuje nové ráno... 

 

Označenie                                       : IBnV
Názov
                                                  : Išla breza na vandrovku
Zaradenie                                         : Prírodopis
Medzipredmetové vzťahy    : Prírodopis, geografia

Breza, spolu so svojimi kamarátkami, lienkou a muchotrávkou, vandrujú po svete. Príroda rôznych kontinentov im prináša veselé, až neuveriteľné príhody. Kamarátky zistia o sebe a o svojich príbuzných z ríše organizmov mnoho zaujímavostí a rozdielností, ktoré im pomôžu pochopiť potravové vzťahy . Prostredníctvom nezvyčajných, často až rozprávkových, ale pravdivých príbehov troch nezbedných kamarátok si deti prehĺbia vedomosti o výžive rastlín, živočíchov, húb a baktérií. 

 

Zoznam a popis prírodovedných kultúrno-vzdelávacích predstavení
pre II. stupeň základných škôl a pre stredné školy

 

Dĺžka predstavení 60 - 90 min.
Ideálne je zoskupovať žiakov 5. + 6. a 7. + 8. + 9. ročník ZŠ
alebo 1. + 2. a 3. + 4. ročník SŠ

 

Označenie                                        : ZV    
Názov                                                   : Jeme, aby sme žili...
Zaradenie                                          : Zdravá výživa
Medzipredmetové vzťahy     : Biológia, zdravoveda, chémia, fyzika, história, geografia 

Prednáška jednoduchou metodikou poskytuje našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a jej vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladov predstavuje „alchymistickú“ dielňu nášho teľa, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či bielkoviny... Ozrejmuje základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventívnej medicíny. Poskytuje jeden z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy a pitného režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka.

 

Označenie                                       : VV
Názov                                                  : Virtuálny vesmír
Zaradenie                                         : Fyzika
Medzipredmetové vzťahy    : Fyzika, astronómia, kozmonautika, prírodoveda                                                     

Predstavenie s najdlhšou tradíciou a najlepšou odozvou u žiakov a študentov všetkých typov škôl. Je rozdelené na tri časti: 
a.) Slnečná sústava (Slnko, planéty, meteory, kométy),
b.) Mliečna cesta (vývoj hviezd, vzplanutia supernov), 
c.) Galaxie a možná existencia mimozemského života vo vesmíre. 
Program je koncipovaný variabilne pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl.

 

Označenie                                        : KMP    
Názov                                                   : Kronika modrej planéty
Zaradenie                                          : Geografia
Medzipredmetové vzťahy     : Geológia , mineralógia, geofyzika, fyzika, astronómia, kozmolgónia, ekológia

Predstavenie najskôr vysvetľuje, ako vznikla Slnečná sústava a v nej naša rodná planéta – Zem. Popisuje vývoj Zeme, formovanie atmosféry, zemskej kôry, kontinentov a morí až do dnešnej podoby. Zameriava sa pritom na podmienky vzniku pohorí, hornín a minerálov a charakteristiku ich zaujímavých vlastností. Samozrejme, dôležitú úlohu v našom predstavení budú zohrávať sopky a ich vulkanická činnosť. 

 
 

Označenie                                        : RKM    
Názov                                                   : Ríša kráľa Mendelejeva
Zaradenie                                          : Chémia
Medzipredmetové vzťahy     : Chémia, geológia , fyzika, astronómia, kozmológia, ekológia, história

V tomto predstavení Vás pozývame do Ríše kráľa Mendelejeva iným spôsobom, ako sme na to zvyknutí v školách. Poodhaľujeme pritom aj tie zákutia chémie a fyziky, ktoré sa do učebných osnov nedostali, ale bez ktorých  nie je predstava o našom okolitom svete vôbec ucelená. Predovšetkým sa snažíme poukázať na pôvod chemických prvkov, na to, ako a kedy vznikli a prečo majú také vlastnosti, aké ich v súčasnosti charakterizujú. Vytvárame interaktívnu Mendelejevovu sústavu prvkov a predstavujeme ju ako skutočnú krajinu, ktorej zákutia postupne odhaľujeme vďaka množstvu atomárnych a molekulových modelov, obrázkov a videí. 

  

Označenie                                        : TZ  
Názov                                                   : Tajomstvo života
Zaradenie                                          : Biológia
Medzipredmetové vzťahy     : Biológia, zdravoveda, chémia, fyzika, ekológia, história, genetika

Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života vo vesmíre sú tými najzaujímavejšími, na aké ľudstvo hľadá odpovede. V tomto predstavení sa zaujímame o algoritmus, ktorý bol v podobe DNA a RNA vtlačený do každého živého tvora na našej planéte a ktorý slúži na zachovanie života, ale aj tvorenie všetkej tej rôznorodosti, ktorú v živej prírode máme. Rozprávame o základných prvkoch a molekulách potrebných na vznik života. Rozoberáme úskalia moderných teórií vývoja života a vážne i úsmevne hľadáme stopy po živote aj vo vesmíre, mimo našej rodnej planéty. 

 
 

Označenie                                        : FvE            
Názov                                                   : Stratený svet fyzikálnych experimentov
Zaradenie                                          : Fyzika
Medzipredmetové vzťahy     : Fyzika, mechanika, akustika, elektrina, fyzikálne praktiká                           

Multimediálne predstavenie pozostávajúce z fyzikálnych pokusov priamo na javisku. Priamo pred očami študentov naživo a zároveň detailne na veľkorozmerných plátnach budú demonštrované základné fyzikálne javy, s prekvapivými dôsledkami pre bežný život. . Predstavenie obsahuje teoretickú aj praktickú časť na vysvetlenie a ozrejmenie základných fyzikálnych javov. 

 
 

Označenie                                        : FONO
Názov                                                   : Od Fonografu po iPod – Zvuk z konzervy
Zaradenie                                          : Fyzika
Medzipredmetové vzťahy     : Fyzika, akustika, digifoto, rozhlas a TV technika, história, elektrotechnika         

Vydajte sa s nami v našom multimediálnom predstavení na dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu a prvého fotoaparátu až po mp3 prehrávač, či iPod. Divákom predstavíme tie najdôležitejšie míľniky a princípy, bez ktorých by sme postrádali mnoho bežných súčastí zábavy i poznania v dnešnom živote. Predstavenie obsahuje aj fyzikálne experimenty predvádzané naživo priamo na pódiu. Dĺžka 60 až 90 min.


 

Označenie                                         : NSPZ    
Názov                                                    : Neviditeľné šaty pani Zeme
Zaradenie                                           : Geofyzika
Medzipredmetové vzťahy      : Geofyzika, biológia, fyzika, geografia, geológia 

Ak sa rozprávame o Zemi a jej okolí, nikto nezabudne pripomenúť, že je akoby zahalená v priehľadnej atmosfére. Ale je to jediný obal, ktorý chráni krehkú vrstvu života na našej Zemi? V skutočnosti, tak ako aj Vy máte na sebe košeľu, sveter a vetrovku, teda niekoľko vrstiev, aj naša Zem je na tom veľmi podobne. Zem sa nekončí ani svojím povrchom, ani atmosférou. Oveľa ďalej siaha druhý odev Zeme - elektromagnetické pole, a ešte ďalej - kombinéza, utkaná zo siločiar poľa gravitačného. Načo ich je Zemi toľko? Bola by jej bez nich zima, alebo by sa niečo stalo nám - ľuďom na nej, keby ich Zem nemala oblečené? Na čo nám slúžia? Vydajme sa spolu na putovanie od stredu našej Zeme až k Mesiacu a ešte ďalej, aby sme spoznali životne dôležité módne výstrelky ostýchavej pani Zeme. A nielen to - viete, že aj v magnetickom poli môže pršať, že v ňom môže dokonca mrznúť a že je kompas vlastne strašne nepresný prístroj? Aj prekvapivé odpovede na tieto otázky nájdete v tomto predstavení!

 

Označenie                                        : LZ        
Názov                                                   : Laboratórium Zem
Zaradenie                                          : Geofyzika
Medzipredmetové vzťahy     : Meteorológia, klimatológia, geofyzika, fyzika, ekológia, geológia 

Poďme sa spolu pozrieť do úžasného sveta skrytého pod a v  tenkej vrstve atmosféry. Čo sa deje v nej, čo sa všetko odohráva? Aké pochody nás nútia zamýšľať sa nad otepľovaním Zeme? Je to naozaj tak, že si ľudia zohrievajú planétu sami, alebo je príroda mocnejšia a zahráva s nami ona? Na tieto i mnohé ďalšie otázky týkajúce sa divotvorných prírodných síl nájdeme odpovede v tomto predstavení.

 

Označenie                                      : VOS
Názov                                                 : Vesmír v orechovej škrupinke
Zaradenie                                        : Fyzika
Medzipredmetové vzťahy   : Kozmológia, fyzika, astronómia                                                   

Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších fyzikálnych poznatkoch o vesmíre, v ktorom žijeme. Program je koncipovaný variabilne pre študentov stredných škôl, predovšetkým gymnázií. Poslucháči sa dozvedia o fascinujúcich počiatkoch vesmíru, ako aj o jeho stavbe a štruktúre. Rozprávanie je doplnené množstvom zaujímavých videí a animácií. 

 

Označenie                                       : HaM
Názov                                                  : Hyperpriestor a multivesmir
Zaradenie                                         :  Fyzika
Medzipredmetové vzťahy    :  Kozmológia, fyzika, astronómia, kvantová fyzika, filozofia                                                  


Vedci sa dnes pokúšajú prísť na to, ako vesmír funguje. Pritom však odhaľujú fascinujúce a neuveriteľné skutočnosti. Existuje už konečne jediný vzorec, ktorým popíšeme všetko vo vesmíre? Viete, čo je teória všetkého?  A ako súvisí objavovanie mikročastíc atomárneho sveta s vesmírnym makrosvetom? Musíme spojiť nespojiteľné, aby sme zistili naozaj nečakané súvislosti. V tomto úžasnom svete môže jedna lopta dať naraz góĺ do dvoch bránok, mačka môže byť zároveň mŕtva aj živá a človek môže prejsť cez stenu ako duch! Vyzerá to dokonca tak, že si budeme musieť zvyknúť na svoje dvojčatá v iných vesmíroch, ktoré žijú iný život ako my sami. A náš vlastný vesmír sa možno vznáša v multiverze  desaťrozmerného hyperpriestoru, do ktorého nás dostane warpový pohon Star Treku! Naozaj je to iba Sci-Fi a výmysly? Spoznáte prekvapivú pravdu o najmodernejších teóriách najlepších mozgov našej planéty. Máte sa na čo tešiť, svet už pre Vás nikdy nebude taký, aký bol pred vzhliadnutím tohto predstavenia!

Program je koncipovaný pre študentov stredných škôl, predovšetkým gymnázií.

 

Označenie                                       : EaR
Názov                                                  : Einstein a relativita
Zaradenie                                         :  Fyzika
Medzipredmetové vzťahy    :  Špeciálna a všeobecná relativita, matematika, dejepis, filozofia  

Sám slávny Albert hovoril, že ak vedeckej teórii neporozumie aj malé dieťa, tak ju treba nahradiť lepšou. Hovorili o ňom iní, že jeho teórii nikto nerozumel.A predsa sa stala najrozumnejším, ale aj najneuveriteľnejším (a najslávnejším), popisom sveta, aký vôbec máme. Dnes jeho teórii naozaj dokáže porozumieť i malé dieťa. Napriek tomu bolo jej vysvetlenie vyradené z učebných osnov gymnázií!!! Skutočne sú jeho teórie tak vzdialené realite bežného života, že o nich nemusíme vedieť? Ukážeme Vám, že opak je pravdou a dnes relativitu používamebežne doma a aj Vy pri Vašej ceste na dovolenku! Poďme sa spolu pozrieť na Einsteina a jeho fantastickú intuíciu inak. Garantujeme Vám fakt dobrú zábavu, ale aj zázračný pocit tajomna z časopriestoru okolo nás, v ktorom sa gravitácia mení na geometriu a kocka na hyperkocku. Staneme sa kúzelníkmi vyššieho rozmeru s úžasnými efektami v našom 3D svete, zohrejeme milióny šálok kávy zrniečkom piesku a budeme padať s lietadlom voľným pádom, aby sme vytvorili úžasne jednoduchú a krásnu jedinú rovnicu vesmíru. Oplatí sa.

Program je koncipovaný pre študentov gymnázií.

 

Označenie                                       : JP 
Názov                                                  : Jazyk prírody
Zaradenie                                         :  Matematika
Medzipredmetové vzťahy    :  Matematika, dejepis, prírodoveda, biológia, fyzika, filozofia

Hoci sa zdá nemožné hovoriť o matematike bez nezrozumiteľných čísiel, vzorcov a rovníc, pokúsime sa o to v našom novom predstavení. Prečo sa nám všetkým páči Claudia Schiffer? Prečo moje fotky vyzerajú nudne, ale spolužiačkine sú super? A prečo stále neviem vyhrať v Keno10?...Že čo to má spoločné s matikou? Viac, ako si myslíte! Trápia Vás na škole nejakým trápnym číslom pí, nebodaj aj prirodzeným logaritmom e a ani netušíte, kde sa tie „konštanty prírody“ v prírode vzali? Ešte aj ten slimák logaritmy používa a sínus je ukryté priamo v našej DNA. Na prvý pohľad sa to zdá byť nezaujímavé, ale presvedčíme Vás o opaku! A čo má spoločné slovo fraktál s nórskym pobrežím, listom paprade a dimenziou 3,5? Naozaj sa dá predpovedať počasie aj na mesiac dopredu? Príroda je plná prekvapení a jazyk, ktorým k nám hovorí, je práve matematika...Najzákladnejšia abeceda tohto jazyka je dvojčíselná a bez nej by sa nám zrútil moderný svet!...Ozaj - aké nekonečné môže byť nekonečno?

Program je koncipovaný pre študentov stredných škôl s maturitou.

 


 

!!! DIGITÁLNE planetárium PRIAMO U VÁS!!!

Atraktívna moderná multimediálna show 


Označenie                                       :VPP
Názov                                                  :Vesmír plný prekvapení 
Zaradenie:                                       :Astronómia
Medzipredmetové vzťahy    :Prvouka, fyzika, astronómia, geografia
Trvanie                                             :35 min.
Vhodnosť                                         :Pre 1. a 2. stupeň ZŠ, 

Zažite spolu s nami fantastickú cestu Slnečnou sústavou a hviezdnym vesmírom v kupole naozajstného planetária priamo vo Vašej škole! Pozrieme sa na tmavú nočnú oblohu, aká sa dnes dá vidieť už len na niekoľkých miestach v Európe. Spoznáme planéty, ktoré majú aj dvoje narodeniny v jednom dni, kotúľajú sa okolo slniečka ako fotbalové lopty a vyzerajú ako gulička na paličke. Dozvieme sa bájne príbehy o krásnych súhvezdiach na oblohe a poputujeme až k najzáhadnejším objektom vesmíru – k čiernym dieram. To všetko vďaka špeciálnym efektom a veľkolepému dojmu, ktorý dokáže sprostredkovať len priestor guľovej kupoly planetária s priemerom až 6 metrov!

Podmienky realizácie predstavenia

Celková suma podujatia – min. 600 EUR. Napríklad 400 EUR škola, 200 EUR MsU alebo iná regionálna inštitúcia, ktorá organizačne zabezpečí poobedňajši program v meste pre širokú verejnosť.

Kapacita kupoly - max. 35 žiakov alebo 25 dospelých.

Maximálny celkový počet predstavení v jednom dni je 10.

V poobedňajšom programe spojené s pozorovaním oblohy astronomickými teleskopmi (Slnko, prípadne Mesiac a Venuša).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCD kamery

Astronyx je od roku 2012 výhradný dovozca ATIK CCD kamier a príslušenstva pre Slovensko

MMP 2013


Copyright © 2013 by Astronyx.

 All Rights Reserved.

http://inlis.lamongankab.go.id/live-draw-sgp/ http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id/live-draw-hk/ https://perpustakaan.wicida.ac.id/slot-gacor/ http://inlislite.dispersip.tubankab.go.id/slot-demo/ https://inlis.pacitankab.go.id/slot-online-gacor/ http://inlislite.pustaka.sumbarprov.go.id/live-hk/ https://e-learninggender.kemenpppa.go.id/slot-gacor-online/ https://pabukon.purwakartakab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.pustaka.sumbarprov.go.id/slot-demo/ http://e-perpustakaan.kemendesa.go.id/live-sgp/ https://simkerma.polinema.ac.id/demo-slot/ https://sikomik.mojokertokab.go.id/slot-gacor-terpercaya/ http://inlislite.palembang.go.id/live-sgp/ http://inlis.lamongankab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.palembang.go.id/demo-pg-soft/ https://jdih.boltimkab.go.id/toto-macau/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/rtp-live-slot/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-demo/ https://jim.unrika.ac.id/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://mpoten.berkeleywellbeing.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/