Z predstavením sme boli spokojní.
Odozva od študentov bola výborná.
Učitelia využijú získané poznatky na svojich hodinách.
V ďalšom školskom roku odporúčame uskutočniť ďalšie predstavenie.
Oceňujeme aj aktuálnosť najnovších vedeckých poznatkov.