Nie je ľahké udržať pozornosť žiakov, ale ako nás presvedčil dnešok, je to možné. 2 plátna, 2 dataprojektory, interaktívne metódy práce so žiakmi, komunikácia a výborná vizualizácia.

Ďakujeme!