Veľa informácií vyjadrených názorne, videá, súťaže, ceny. Veľmi dobrá prednáška, zaujímavé  obrázky, zaujímavosti,  nové poznatky vedy.

Žiaci 9. ročníka