Moderátor viedol celý program veľmi kultivovane, veku primerane. Vedel deti zaujať a usmerňovať ich reakcie. Veľmi vhodným spôsobom predelil program piesňami a súťažami. Pri spätnej väzbe v triede žiaci program spontánne ocenili.

Predstavenie bolo živé, spontánne, nápadité, dynamické. Páčila sa nám komunikácia s publikom, súťažné otázky, spev moderátora, dával priestor publiku na vyjadrenie - hádanie, 2 - obrazovky.