Žiaci 1. stupňa videli projekciu „Rozprávka z lesa", využili sme toto predstavenie v rámci témy „Apríl mesiac lesov“. Žiaci 2. stupňa videli projekciu "Kronika modrej planéty", ktorú sme zaradili žiakom v rámci témy „Deň Zeme“.

Obe témy boli spracované odborne, aktuálne a zároveň primerane žiakom daného veku. Žiaci videli javy, ktoré bežne nevidia. Boli tam využité medzipredmetové vzťahy. Moderátor zaujal veľmi pekným prejavom a prístupom k žiakom. Počas predstavenia sa žiaci mohli zapojiť do prezentácie a získavali tak pekné ceny. Spestrením boli pesničky v podaní moderátora. Odporúčam obe témy.

 

Mgr. Renáta Černáková, zástupkyňa