Vyjadrite v mojom mene prosím svojmu kolegovi - lektorovi pochvalu za toto podujatie, ktoré sa stretlo s veľkým úspechom.  

 

Ďakujeme, Mgr. Andrea Sabolová, Základná Škola vo Vranove nad Topľou